فیلم های جدیدLatest Movies
دانلود سریال ملکه گدایان

دانلود سریال ملکه گدایان

+ فصل 2 قسمت 11

ژانر : درام، اجتماعی

اولین انتشار : 1399

محصول کشور : ایران

کارگردان : حسین سهیلی زاده

ستارگان : باران کوثری، رویا نونهالی، پانته آ بهرام، فرزاد فرزين، محمدرضا غفاری و...

کیفیت : 480p, 720p, 1080p, 1080HQ, Bluray

روزهای پخش : چهارشنبه

خلاصه داستان : امروزِ تو، می تونه فردای من باشه، هیچ کس از سرنوشت خبر نداره، حتی شما.

به این اثر امتیاز دهید

لینک های دانلود سریال ملکه گدایان
دانلود قسمت 1
حجم: 208 مگابایت قیمت: 6000 تومان
حجم: 345 مگابایت قیمت: 6200 تومان
حجم: 658 مگابایت قیمت: 6500 تومان
حجم: 1.2 گیگابایت قیمت: 7000 تومان
حجم: 4.1 گیگابایت قیمت: 8000 تومان
حجم: 2.2 مگابایت
دانلود قسمت 2
حجم: 204 مگابایت قیمت: 6000 تومان
حجم: 332 مگابایت قیمت: 6200 تومان
حجم: 629 مگابایت قیمت: 6500 تومان
حجم: 1.1 گیگابایت قیمت: 7000 تومان
حجم: 3.8 گیگابایت قیمت: 8000 تومان
دانلود قسمت 3
حجم: 178 مگابایت قیمت: 6000 تومان
حجم: 288 مگابایت قیمت: 6200 تومان
حجم: 545 مگابایت قیمت: 6500 تومان
حجم: 948 مگابایت قیمت: 7000 تومان
حجم: 3.8 گیگابایت قیمت: 8000 تومان
دانلود قسمت 4
حجم: 188 مگابایت قیمت: 6000 تومان
حجم: 303 مگابایت قیمت: 6200 تومان
حجم: 559 مگابایت قیمت: 6500 تومان
حجم: 954 مگابایت قیمت: 7000 تومان
حجم: 3.9 گیگابایت قیمت: 8000 تومان
دانلود قسمت 5
حجم: 185 مگابایت قیمت: 6000 تومان
حجم: 300 مگابایت قیمت: 6200 تومان
حجم: 560 مگابایت قیمت: 6500 تومان
حجم: 984 مگابایت قیمت: 7000 تومان
حجم: 3.7 گیگابایت قیمت: 8000 تومان
دانلود قسمت 6
حجم: 213 مگابایت قیمت: 6000 تومان
حجم: 346 مگابایت قیمت: 6200 تومان
حجم: 645 مگابایت قیمت: 6500 تومان
حجم: 1.1 گیگابایت قیمت: 7000 تومان
حجم: 4 گیگابایت قیمت: 8000 تومان
دانلود قسمت 7
حجم: 205 مگابایت قیمت: 6000 تومان
حجم: 335 مگابایت قیمت: 6200 تومان
حجم: 625 مگابایت قیمت: 6500 تومان
حجم: 1.1 گیگابایت قیمت: 7000 تومان
حجم: 4.2 گیگابایت قیمت: 8000 تومان
دانلود قسمت 8
حجم: 169 مگابایت قیمت: 6000 تومان
حجم: 275 مگابایت قیمت: 6200 تومان
حجم: 514 مگابایت قیمت: 6500 تومان
حجم: 901 مگابایت قیمت: 7000 تومان
حجم: 3.9 گیگابایت قیمت: 8000 تومان
دانلود قسمت 9
حجم: 181 مگابایت قیمت: 6000 تومان
حجم: 293 مگابایت قیمت: 6200 تومان
حجم: 544 مگابایت قیمت: 6500 تومان
حجم: 949 مگابایت قیمت: 7000 تومان
حجم: 4.3 گیگابایت قیمت: 8000 تومان
دانلود قسمت 10
حجم: 187 مگابایت قیمت: 6000 تومان
حجم: 302 مگابایت قیمت: 6200 تومان
حجم: 565 مگابایت قیمت: 6500 تومان
حجم: 987 مگابایت قیمت: 7000 تومان
حجم: 3.9 گیگابایت قیمت: 8000 تومان
دانلود قسمت 11
حجم: 166 مگابایت قیمت: 6000 تومان
حجم: 265 مگابایت قیمت: 6200 تومان
حجم: 499 مگابایت قیمت: 6500 تومان
حجم: 882 مگابایت قیمت: 7000 تومان
حجم: 4 گیگابایت قیمت: 8000 تومان
دانلود قسمت 12
حجم: 190 مگابایت قیمت: 8000 تومان
حجم: 308 مگابایت قیمت: 8500 تومان
حجم: 581 مگابایت قیمت: 9000 تومان
حجم: 0.99 گیگابایت قیمت: 9500 تومان
حجم: 4.1 گیگابایت قیمت: 10000 تومان
دانلود قسمت 13
حجم: 166 مگابایت قیمت: 8000 تومان
حجم: 272 مگابایت قیمت: 8500 تومان
حجم: 516 مگابایت قیمت: 9000 تومان
حجم: 898 مگابایت قیمت: 9500 تومان
حجم: 4 گیگابایت قیمت: 10000 تومان
دانلود قسمت 14
حجم: 132 مگابایت قیمت: 8000 تومان
حجم: 214 مگابایت قیمت: 8500 تومان
حجم: 414 مگابایت قیمت: 9000 تومان
حجم: 755 مگابایت قیمت: 9500 تومان
حجم: 4.2 گیگابایت قیمت: 10000 تومان
دانلود قسمت 15
حجم: 156 مگابایت قیمت: 8000 تومان
حجم: 252 مگابایت قیمت: 8500 تومان
حجم: 478 مگابایت قیمت: 9000 تومان
حجم: 838 مگابایت قیمت: 9500 تومان
حجم: 4 گیگابایت قیمت: 10000 تومان
دانلود قسمت 16
حجم: 166 مگابایت قیمت: 8000 تومان
حجم: 271 مگابایت قیمت: 8500 تومان
حجم: 516 مگابایت قیمت: 9000 تومان
حجم: 907 مگابایت قیمت: 9500 تومان
حجم: 4 گیگابایت قیمت: 10000 تومان
دانلود قسمت 17
حجم: 166 مگابایت قیمت: 8000 تومان
حجم: 270 مگابایت قیمت: 8500 تومان
حجم: 511 مگابایت قیمت: 9000 تومان
حجم: 899 مگابایت قیمت: 9500 تومان
حجم: 4 گیگابایت قیمت: 10000 تومان
دانلود قسمت 18
حجم: 197 مگابایت قیمت: 8000 تومان
حجم: 323 مگابایت قیمت: 8500 تومان
حجم: 615 مگابایت قیمت: 9000 تومان
حجم: 1.1 گیگابایت قیمت: 9500 تومان
حجم: 4.3 گیگابایت قیمت: 10000 تومان
دانلود قسمت 19
حجم: 183 مگابایت قیمت: 8000 تومان
حجم: 295 مگابایت قیمت: 8500 تومان
حجم: 565 مگابایت قیمت: 9000 تومان
حجم: 982 مگابایت قیمت: 9500 تومان
حجم: 4.2 گیگابایت قیمت: 10000 تومان
دانلود قسمت 1 فصل 2
حجم: 211 مگابایت قیمت: 8000 تومان
حجم: 354 مگابایت قیمت: 8500 تومان
حجم: 668 مگابایت قیمت: 9000 تومان
حجم: 1.2 گیگابایت قیمت: 9500 تومان
حجم: 4.2 گیگابایت قیمت: 10000 تومان
دانلود قسمت 2 فصل 2
حجم: 201 مگابایت قیمت: 8000 تومان
حجم: 326 مگابایت قیمت: 8500 تومان
حجم: 606 مگابایت قیمت: 9000 تومان
حجم: 1.1 گیگابایت قیمت: 9500 تومان
حجم: 4.1 گیگابایت قیمت: 10000 تومان
دانلود قسمت 3 فصل 2
حجم: 165 مگابایت قیمت: 8000 تومان
حجم: 269 مگابایت قیمت: 8500 تومان
حجم: 502 مگابایت قیمت: 9000 تومان
حجم: 866 مگابایت قیمت: 9500 تومان
حجم: 4 گیگابایت قیمت: 10000 تومان
دانلود قسمت 4 فصل 2
حجم: 181 مگابایت قیمت: 8000 تومان
حجم: 297 مگابایت قیمت: 8500 تومان
حجم: 558 مگابایت قیمت: 9000 تومان
حجم: 964 مگابایت قیمت: 9500 تومان
حجم: 3.9 گیگابایت قیمت: 10000 تومان
دانلود قسمت 5 فصل 2
حجم: 210 مگابایت قیمت: 8000 تومان
حجم: 347 مگابایت قیمت: 8500 تومان
حجم: 650 مگابایت قیمت: 9000 تومان
حجم: 1.08 گیگابایت قیمت: 9500 تومان
حجم: 3.83 گیگابایت قیمت: 10000 تومان
دانلود قسمت 6 فصل 2
حجم: 164 مگابایت قیمت: 8000 تومان
حجم: 268 مگابایت قیمت: 8500 تومان
حجم: 500 مگابایت قیمت: 9000 تومان
حجم: 862 مگابایت قیمت: 9500 تومان
حجم: 3.9 گیگابایت قیمت: 10000 تومان
دانلود قسمت 7 فصل 2
حجم: 199 مگابایت قیمت: 8000 تومان
حجم: 367 مگابایت قیمت: 8500 تومان
حجم: 690 مگابایت قیمت: 9000 تومان
حجم: 1.1 گیگابایت قیمت: 9500 تومان
حجم: 3.9 گیگابایت قیمت: 10000 تومان
دانلود قسمت 8 فصل 2
حجم: 216 مگابایت قیمت: 8000 تومان
حجم: 400 مگابایت قیمت: 8500 تومان
حجم: 752 مگابایت قیمت: 9000 تومان
حجم: 1.2 گیگابایت قیمت: 9500 تومان
حجم: 3.8 گیگابایت قیمت: 10000 تومان
دانلود قسمت 9 فصل 2
حجم: 203 مگابایت قیمت: 8000 تومان
حجم: 372 مگابایت قیمت: 8500 تومان
حجم: 700 مگابایت قیمت: 9000 تومان
حجم: 1.1 گیگابایت قیمت: 9500 تومان
حجم: 3.3 گیگابایت قیمت: 10000 تومان
دانلود قسمت 10 فصل 2
حجم: 174 مگابایت قیمت: 8000 تومان
حجم: 319 مگابایت قیمت: 8500 تومان
حجم: 593 مگابایت قیمت: 9000 تومان
حجم: 897 مگابایت قیمت: 9500 تومان
حجم: 3.5 گیگابایت قیمت: 10000 تومان
دانلود قسمت 11 فصل 2
حجم: 234 مگابایت قیمت: 8000 تومان
حجم: 435 مگابایت قیمت: 8500 تومان
حجم: 816 مگابایت قیمت: 9000 تومان
حجم: 1.2 گیگابایت قیمت: 9500 تومان
حجم: 3.4 گیگابایت قیمت: 10000 تومان

دانلود سریال ملکه گدایان با لینک مستقیم و کامل

دانلود تمام قسمت های سریال ملکه گدایان با کیفیت بالا و ترافیک نیم بها

دانلود تمام قسمت های سریال ملکه گدایان

معرفی سریال ملکه گدایان

سریال ملکه گدایان یک مجموعه نمایش خانگی ایرانی به کارگردانی حسین سهیلی زاده، نویسندگی حامد افضلی و امین محمودی، تهیه‌کنندگی علی طلوعی، محصول سال ۱۳۹۹ است. این مجموعه که دومین سریال حسین سهیلی زاده بعد از سریال مانکن، در شبکه نمایش خانگی می‌باشد، محصول نبراس پیکچرز است و ایرج محمدی نیز در مقام مشاور حضور دارد. همچنین سکانس‏‌های آغازین سریال ملکه گدایان در شهر استانبول کشور ترکیه تصویربرداری شد.

پخش سریال ملکه گدایان از 17 دی ماه 1399 در شبکه نمایش خانگی آغاز شد و شما میتوانید قسمت های جدید این سریال جذاب را هر هفته چهارشنبه از نما تی وی به صورت قانونی دانلود کنید.

بازیگران سریال ملکه گدایان

باران کوثری، رویا نونهالی، پانته آ بهرام، فرزاد فرزین، محمدرضا غفاری، آرمان درویش، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میر طهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی ، نورا محقق.

دانلود سریال ملکه گدایان از سایت نما تی وی به صورت خرید قانونی می‌باشد و مصرف اینترنت برای دانلود با ترافیک نیم بها محاسبه می‌شود.

سریال ملکه گدایان

سایر عوامل تولید

مدیر فیلمبرداری: رضا شیبانی، صدابرداران: مهدی آزادی و علی ظهوری، خواننده تیتراژ: روزبه بمانی، مدیر تولید: علیرضا محمدی، طراح صحنه: سهیل میرسپاسی، طراح گریم: علی بهرامی فر، طراح لباس: الهام شعبانی، مدیر برنامه ریزی: مسعود میمی، دستیار اول کارگردان: امین محمودی، منشی صحنه: زهرا مهدوی، مدیر تدارکات: سجاد نوری، عکاس: هلیا رضایی ، تصویربردار پشت صحنه : ژوبین آرمند و مشاور رسانه ای: آیدین نادری.

پخش آنلاین تیزر سریال ایرانی ملکه گدایان

۱۴۰۰/۰۵/۲۰ 0 دیدگاه سریال ایرانی
دیدگاه خود را بگذارید
نظر شما پس از تایید مدیریت درج خواهد شد

فیلم سینمایی ایرانی